У 2020 році, відповідно до прийнятих нормативно-правових актів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відбулися зміни в системі адміністративно-територіальної устрою України - це стало підставою для розробки Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

       Кодифікатор так само, як і Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), складається з кодів та назв адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, які згруповані відповідно до рішень уповноважених органів у сфері адміністративно-територіального устрою.

       Цей Кодифікатор затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (зі змінами) та фактично запроваджений на заміну Класифікатора КОАТУУ).

       Ведення Кодифікатора здійснює Міністерсвто розвитку громад та територій України, відповідно до підпункту 10/1/ пункту 4 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами). Підставою для актуалізації Кодифікатора є зміни підпорядкованості та назв адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України.

 

Посилання на актуальний Кодифікатор ТУТ

 

Кодифікатор складається з кодів та назв усіх адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, які згруповані за ознаками територіальної спільності й адміністративної підпорядкованості та унікального системного номера, який залишається незмінним незалежно від зміни підпорядкування адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад.

Уся множина об’єктів кодування розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні (основні) та один підрівень (додатковий рівень) ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що підпорядковані об’єктам попереднього рівня.

Перший рівень кодифікації (буквене позначення кирилицею UA та розряди 1, 2) включає:
- Автономну Республіку Крим;
- області;
- міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Другий рівень кодифікації (розряди 3,4) включає:
- райони Автономної Республіки Крим;
- райони області.

Третій рівень класифікації (розряди 5-7) включає:
- території територіальних громад в областях;
- територіальні громади в районах Автономної Республіки Крим, міські територіальні громади міст республіканського значення в Автономній Республіці Крим, територіальні громади, що адміністративно підпорядковані Севастопольській міській раді, міським радам міст республіканського значення Автономної Республіки Крим.

Четвертий рівень класифікації (розряди 8-10) включає (населені пункти):
- міста;
- селища міського типу;
- села;
- селища.

Додатковий рівень класифікації (розряди 11,12) включає:
- райони у містах (у тому числі в містах, що мають спеціальний статус).