Згідно з Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення та реалізації схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.

         Матеріали та положення схеми планування території області визначають принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин, а також слугують підґрунтям органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для розробленні програм соціально-економічного розвитку області та окремих її територій. Стратегічні положення схеми планування території області є основою для розроблення схем планування територій районів і територіальних громад та враховуються при розробленні генеральних планів населених пунктів.

         Необхідність оновлення Схеми планування Тернопільської області розробленої Українським державним інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО ” у 1977 році виникла у  зв’язку із закінченням терміну її реалізації. Принципові вирішення розвитку, планування, забудови, та використання територій передбачені зазначенню схемою уже не відповідали актуальним вимогам. Тому, згідно з рішенням обласної ради від 25 січня 2005 року № 381 управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, було організовано розроблення нової схеми планування території області.

         Відповідно до договору від 26 вересня 2008 року № 61-01-2008 Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст „ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя було виконано комплекс вишукувальних та проектних робіт. За підтримки обласної ради у 2018 році за кошти обласного бюджету забезпечено фінансування завершення вишукувальних та проєктних робіт. Проект схеми планування території області отримав позитивний висновок державної експертизи та затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 9 серпня 2018 року № 1136.

         Матеріали схеми оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації та на геопорталі містобудівного кадастру Тернопільської області за посиланням https://mbk.te.gov.ua

 

 

Схема планування території Тернопільської області затверджена рішення сесії Тернопільської ради від 09 серпня 2018 року  № 1136

1. посилання на рішення
2.посилання на рішення на офіційному сайті ТОР

Найменування матеріалів

На чому виконано

Масштаб

Обліковий номер

І. Графічні матеріали

1.

Схема розміщення регіону в планувальній структурі території України

Папір

1: 250 000

191081

2.

План сучасного використання території

Папір ламінований, папір

1:100 000

191082

3.

Комплексна оцінка території. Схема природно-ресурсного потенціалу

Папір ламінований, папір

1:100 000

191083

4.

Комплексна оцінка території. Схема природно-техногенної небезпеки

Папір

1:100 000

191084

5.

Схема захисту територій від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів

Папір

1:100 000

191085

6.

Схема розташування об’єктів культурної спадщини

Папір

1:100 000

191086

7.

Проектний план (основне креслення)

Папір ламінований,папір

1:100 000

191087

8.

Схема транспорту

Папір

1:100 000

191088

9.

Схема водопостачання та каналізації

Папір

1:100 000

191089

10.

Схема магістральних трубопроводів та енергопостачання

Папір

1:100 000

191090

11.

Пофакторна оцінка потенціалу та рівня розвитку адміністративно-територіальних одиниць

Папір ламінований

Папір

1:500 000

191091

ІІ. Текстові матеріали

1.

Пояснювальна записка (Том І)
(Місце області в системі розселення України, демографічний прогноз, територіальна організація та структура господарського комплексу, пропозиції по розвитку функціонально-планувальних елементів , прогноз напрямів розвитку адміністративних одиниць)

Книга

91642

2.

Пояснювальна записка (Том ІІ)
(Природно-ресурсний потенціал, стан навколишнього природного середовища, транспорт, інженерна підготовка території, гідротехнічні заходи, інженерне обладнання території)

Книга

91643

3.

Пояснювальна записка (Том ІІІ)
(Охорона нерухомих об’єктів культурної спадщини)

Книга

91644

4.

Пояснювальна записка (Том ІV)
(Пропозиції по реалізації рішень схеми)

Книга

91645

5.

Пояснювальна записка (Том V)
(Основні положення)

Книга

91646

6.

Розділ «Водопостачання та каналізація»

Брошура

інв.026870, дск

ІІІ. Матеріали на цифрових носіях

1.

Схеми та пояснювальні записки у цифрових форматах

CD-диск

341

2.

Розділ «Водопостачання та каналізація»

CD-диск

інв.809, дск